wersja en
login: hasło: rejestracja rejestracja

 

Regulamin sprzedaży internetowej  1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży płyt wydawnictwa Sarton Records przez firmę: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza z siedzibą w Warszawie przy ul. Sytej 114A, 02-987 Warszawa, numer NIP: 951-135-12-48, prowadzącą sprzedaż nagranych płyt CD za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.sarton.pl
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej - firma: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza.
  3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.sarton.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
  5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 2. Dane Klienta
  1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – firma: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
  2. Firma: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 3. Polityka ochrony prywatności
  1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

 4. Przedmiot działalności
  1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sarton.pl jest sprzedaż nagrań na płytach CD za pośrednictwem Internetu.

 5. Zakupy
  1. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sarton.pl
  2. Dodanie produktu do „koszyka”, oraz wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
  3. Zapłata za zamówiony towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy, lub za pośrednictwem usługi Dotpay.

 6. Ceny
  1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
  2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

 7. Płatności
  1. płatności on line - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  2. płatności przelewem - przy płatności przelewem należy podać nr zamówienia,
   Przelewy kierować na rachunek ING 35 1050 1054 1000 0005 0149 1153 odbiorca: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, 02-987 Warszawa ul. Syta 114A.

 8. Dostawa
  1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą poczty polskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
  3. Firma: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
  4. Termin realizacji złożonych zamówień 2-14 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza.

 9. Wady, zwroty
  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu).Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Firma: Katarzyna Rakowiecka-Rojsza zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
  2. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
  3. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

 10. Zakończenie
  1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.